"Budėkite, nes nežinote nei dienos, nei valandos." Mt 25, 13

Metodinė medžiaga tikybos moduliams