„Ateis dienos, kai iš to, ką matote, neliks akmens ant akmens“ Lk 21, 6

Metodinė medžiaga tikybos moduliams