"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

Metodinė medžiaga tikybos moduliams