„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Katalikų tikybos mokymo modulis KATALIKYBĖ IR PASAULIO RELIGIJOS

 

1.     Didžiosios pasaulio religijos. vyr. mok. P. Kajokas          
2.     Dievo pėdsakai didžiosiose pasaulio religijose. G. Dobikaltienė ir kun. P. Pich
3.     Krikščionybės šakos.
4.     Didžioji pasaulio religija - Islamas.
5.     Didžiosios pasaulio religijos - Budizmas.
6.
    Pasaulio religijos nr. 1.
7.     Pasaulio religijos nr. 2.
8.     Krikščionybė
9.     Budizmas
10.     Video "Jeruzalės šventykla"
11.     I etapas tema: "Ar gyvenimas rizika?. Parengė mok. D. Bajarūnienė PowerPoint ir Priedas
12.     II etapas tema: "Kokie yra šeimos modeliai, požiūris į šeimą religijose ir kultūroje?". PowerPoint ir Priedas. vyr. mok. D. Bajarūnienė
13.    
14.