„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

Katalikų tikybos mokymo modulis MEILĖ IR ŠEIMA