„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Katalikų tikybos mokymo modulis MEILĖ IR ŠEIMA