"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

Katalikų tikybos mokymo modulis MEILĖ IR ŠEIMA