Reikėtų pasirengusiems stoti tenai, apskritai kalbant, kur rodosi, kad jau viskas pralaimėta, ir stengtis viskas atitaisyti, atgal atgriebti Dievui ir Bažnyčiai. Pal. Jurgis Matulaitis

Katalikų tikybos mokymo modulis RELIGIJOS FILOSOFIJA

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos vyr. mokytojo Petro Kajoko parengta medžiaga:

Filosofiniai Dievo buvimo argumentai;

Gyvenimo prasmės pakopos pagal Anzerbacherį;

Kaip derinti mokslą ir tikėjimą;

Kas yra filosofija?;

Kodėl bijome kančios ir mirties?;

Laisvė ir atsakomybė pagal Sokratą;

Platono trikampis. Olos alegorija;

Netikėjimo priežastys;

Šių laikų netikėjimo formos;

Žmogus - įdvasinta kūniška būtybė.