„Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo“ Mk 6, 56

Metodinė medžiaga

Naudingos nuorodos:

Skaitmeninė mokymosi priemonė skirta Doriniam ugdymui.

Dalykų bendrųjų programų ir metodinės medžiagos sąsajos su Sveikatos, lytiškumo ugdymo ir rengimo šeimai (SLURŠ) bendrąja programa.

 

Seminarų metodinė medžiaga:

Seminaras "Idėjos adventui" (2021 11 25)

   1) Tikybos mokytojos Renatos Markevičienėnės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   2) Tikybos mokytojos Laimos Gužienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui. Knygelė "Advento maldos prie vainiko"

   3) Tikybos mokytojos Vilmos Balandienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   4) Tikybos mokytojos Rimos Malavickienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   5) Advento idėjų priminimai.

 

Seminaras "Idėjos adventui" (2019 11 20)

   1) Tikybos mokytojos Vilijos Stasaitienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   2) Tikybos mokytojos Laimos Gužienės pasidalinta metodinė medžiaga apie prakartėlės istoriją ir gaminimo būdus.


Seminaras "Idėjos adventui" (2018 11 15)

   1) Tikybos mokytojos Renatos Markevičienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   2) Tikybos mokytojos Vilmos Balandienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

    3) Tikybos mokytojos Filomenos Galavočienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   4) Tikybos mokytojos Laimos Gužienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   5) Tikybos mokytojos Rimos Malavickienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.


Seminaras "Idėjos adventui" (2017 11 16)

   1) Tik. mok. eksp. Renatos Markevičienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   2) Tik. mok. eksp. Vilmos Balandienės pasidalinta metodinė medžiaga skirta adventui.

   3) Linos Mažeikaitės parengta medžiaga skirta metodinei priemonei "Adventas".

 

Seminaras „Refleksijos ir kritinio mąstymo metodų taikymas tikybos pamokoje“ (2017 09 20) 

   1) "Apmąstyk ir veik".

 

Seminaras „Krikščioniškas požiūris į lytiškumą: natūralus šeimos planavimas ir abortų prevencija vyresniųjų klasių moksleiviams“ (2017 02 09)

               1) Portretų serija "Aš jauna mama";

               2) Žmogaus gyvybės vystymasis. Neplanuotas nėštumas ir jo išeitys;

               3) Kaip auga vaikelis tavo įsčiose;

               4) Mano pirmasis dienoraštis;

               5) Video "Flipsyde - su gimtadieniu";

               6) Video "Atskleista meilė". Laiškas vaikams, kuriems buvo padarytas abortas.

 

Seminaras "Šviesos belaukiant". Lektorės mok. metod. Renata Markevičienė ir mok. Skaidrė Zuozaitė (2016 12 02).

 

Tikybos mokytojos ekspertės E. Margytės seminaras "Metodai (praktiniai elementai). Klasės valdymas. Vertinimas ir įsivertinimas" (2015 10 28).