„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

Metodinė medžiaga tikybos moduliams