„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ Jn 10, 27

Metodinė medžiaga tikybos moduliams