"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.

6 klasė

1. Tema: "Krikščioniško gyvenimo ženklai - sakramentai".

2. Tema: "Pažadas, atsakomybė" mok. D. Bajarūnienė

3. Tema: "Kaip draugauti su Jėzumi" mok. D. Bajarūnienė

Įvairi metodinė medžiaga VI klasei. Parengė D. Uogintienė.