„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

2013 m. konferencija

   2013 m. spalio 3 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

   Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.