„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

2013 m. konferencija

   2013 m. spalio 3 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

   Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.