„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

2018 m. konferencija

2018 spalio 30 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinės-praktinės konferencijos „Tikybos ir kitų mokomųjų dalykų integracija“

  

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.

„Tikybos ir chemijos turinio integravimo pavyzdžiai“. (Lazdijų Motiejaus Gustaičio gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė ir psichologė Daiva Česnulevičienė).

„Integruotų pamokų įtaka mokymosi pažangai“. (Ringaudų pradinės mokyklos tikybos mokytoja metodininkė Julė Vaketienė).

„Sėkmingos pamokos link: tikybos mokymo galimybės“, (Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos tikybos mokytoja Gintarė Šimoniūtytė).

„Integruotas mokymas išlaisvina mokinių ir mokytojų kūrybiškumą“. (Alytaus Dainavos pagrindinės mokyklos vyresnioji tikybos mokytoja Virginija Ptašnykienė).

„Tikybos integravimas į projektinę veiklą“. (Kauno Rokų gimnazijos Tikybos mokytoja metodininkė Inga Graužinienė).

„Tikybos ir vertybių ugdymo programos sąsajos“. (Marijampolės marijonų gimnazijos tikybos mokytoja metodininkė Rima Malavickienė).

„Tikybos ir lietuvių kalbos integravimo galimybės“. ( Prienų „Revuonos“ pagrindinės mokyklos tikybos ir lietuvių kalbos mokytoja Daiva Žuvaitienė).

„Tikybos ir informacinių technologijų integruota pamoka“. (Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos tikybos vyresnioji mokytoja Zita Motūzienė).

„Pasidalinimas - dvigubas džiaugsmas ir tik pusė naštos“. (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos tikybos vyresnioji mokytoja Vilija Stasaitienė).