„Ir kas tik jį paliesdavo, išgydavo“ Mk 6, 56

2017 m. konferencija

2017 m. spalio 27 d. vyko Respublikinės mokslinės konferencijos „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“, skirtos pal. Teofiliaus Matulionio metams paminėti.Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga

„Susitikimas su pal. Teofiliumi Matulioniu“ (dr. Roma Zajančkauskienė, Birštono muziejaus struktūrinio padalinio vadovė).

Kauno arkivyskupas emeritas Sigitas Tamkevičius SJ apie sovietinės sistemos statomas kliūtis Bažnyčios gyvenime.

„Kunigo pavyzdys, nulėmęs gyvenimo kelio pasirinkimą“ (Seirijų Antano Žmuidzinavičiaus gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Reda Tarasevičiūtė).

„Kunigo Juozo Zdebskio vaikų ir jaunimo sielovada, bendradarbiaujant su Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis“ (Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Alma Oksienė).

"Kunigo Juozo Zdebskio vaikų ir jaunimo sielovada, bendradarbiaujant su Švč. Nekaltosios Mergelės Marijos tarnaičių kongregacijos seserimis". (Panevėžio K. Paltaroko gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ses. Vitalija Fedaravičiūtė PAMI).

„Kybartų parapijos fenomenas sovietinėje santvarkoje“ (Kybartų Kristijono Donelaičio dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Vilija Stasaitienė).

„Kun. Jonas Maksvytis – ryški asmenybė sovietmečiu“ (Marijampolės Sūduvos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Lina Braukylienė).

„Titas Zemanas – drąsus Dievo meilės liudytojas“ (Vilniaus pal. Teofiliaus Matulionio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji  mokytoja Gabrielė Motiejūnienė)

„Kun. dr. Juozas Packevičius“ (Marijampolės Sūduvos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Daiva Macanskienė).

Mokinių istorinių-kūrybinių darbų „Pašaukimas būti kunigu stipresnis už sovietines tikėjimo užtvaras“ rengimo pristatymas (Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė).