„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

2013 m. konferencija

   2013 m. spalio 3 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

   Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.