„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ Jn 10, 27

2015 m. konferencija

2015 spalio 1 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
„Kito link. Gailestingumo darbai”


     Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.