„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

2015 m. konferencija

2015 spalio 1 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija
„Kito link. Gailestingumo darbai”


     Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.