„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ Jn 10, 27

2014 m. konferencija

2014 m. spalio 2 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija

"ŠEIMA. ŠEIMA? ŠEIMA!"


     Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.