"Kas nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas" Jn 12, 26.

2019 m. konferencija

2019 spalio 28 d. vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė-praktinė konferencija „Mokinio pažinimo būdai“

  

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.

„Mokinio pažinimas - tiesiausias kelias į prasmes". (Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė Vilma Balandienė).

„Formuojamasis vertinimas individualiai pažangai skatinti". (Vilkaviškio "Aušros" gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė ir direktoriaus pavaduotoja ugdymui Danutė Voitiuk).

„Įvairūs mokinio pažinimo būdai ir vertinimo būdai formaliame ir neformaliame ugdyme". (Kauno r. Akademijos Ugnės Karvelis gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja ekspertė Renata Markevičienė). Metodinė medžiaga, kuria mokytoja dalinasi atliepiant į pranešimo temą.

„Mokinio pažinimo būdai per netradicinę veiklą". (Kauno r. Šlienavos pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Laima Gužienė).

„Piligriminė kelionė - mokinio link...“. (Alytaus šv. Benedikto gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Reda Savulionienė ir Alytaus Šaltinių progimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Dalia Vičkačkaitė).

„Mokinių pažinimas per individualų darbą su vaikais ir jų tėvais“. (Marijampolės marijonų gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Rima Malavickienė).

„Mokinių pažinimo metodikos pavyzdžiai". (Marijampolės Padovinio pagrindinės mokyklos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja Jurgita Tumosienė).

„Paauglystė ir pedagogo pozicija“. (Kazlų Rūdos "Elmos" mokyklos - darželio dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Gedutė Jakubauskienė).

„Nuo pokalbio - prie konkurso“. (Marijampolės Sūduvos gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) mokytoja metodininkė Daiva Macanskienė).

„Stovykla - ypatinga galimybė pažinti mokinius“. (Vilkaviškio vyskupijos Parapinės katechezės ir religinio švietimo centro referentė Lina Mažeikaitė).

„Neformalaus ugdymo svarba mokini pažinimui“. (Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos dorinio ugdymo (tikybos) vyresnioji mokytoja Vilija Stasaitienė).