„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Mokytojų konferencijos medžiaga

2012 m. konferencija

2013 m. konferencija

2014 m. konferencija

2015 m. konferencija

2016 m. konferencija

2017 m. konferencija

2018 m. konferencija

2019 m. konferencija