"Išmintis pasiteisina savo darbais." Mt 11, 19b

Mokytojų konferencijos medžiaga

2012 m. konferencija

2014 m. konferencija

2015 m. konferencija

2016 m. konferencija