„Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę“ Lk 19, 10

Mokytojų konferencijos medžiaga

2012 m. konferencija

2014 m. konferencija

2015 m. konferencija

2016 m. konferencija