„Žmogaus Sūnus irgi atėjo, ne kad jam tarnautų, bet pats tarnauti“. Mt 20, 28

2012 m. konferencija

2012 m. spalio 4 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.