„Eikite ir skelbkite, jog prisiartino dangaus karalystė“ Mt 10, 7

2012 m. konferencija

2012 m. spalio 4 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.