„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane“ Jn 10, 27

2012 m. konferencija

2012 m. spalio 4 d. Marijampolėje vyko Vilkaviškio vyskupijos tikybos mokytojų mokslinė – praktinė konferencija.

Konferencijos pranešėjai dalinasi savo medžiaga.